ข้อมูลวีดีโอ

สนามแม่เหล็ก I การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก ชั้นม.6 I ครูรัชดา ชินชา

หมวด: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

เนื้อหา