ข้อมูลวีดีโอ

แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด | ชั้นม.4 | ครูเจษฎา อู่ชมภูทอง

หมวด: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

เนื้อหา