ข้อมูล eBook

ชื่อ: เห็นไหม เห็นอะไร...ดูดีดู ดูดีดี

ผู้แต่ง: พาส เอดูเคชั่น

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: เบ็ดเตล็ด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เห็นไหม...เห็นอะไร ดูดีดู ดูดีดี
การเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทางตา ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้เรื่อง ขนาด สี ความเหมือน ความแตกต่าง และตำแหน่งของสิ่งของผ่านดวงตา