ข้อมูล eBook

ชื่อ: Next Station  Taiwan

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือเล่มที่ 3 ของ หมอภัทร์นำเที่ยว ที่ได้ไปเที่ยวยังประเทศไต้หวัน และนำ เรื่องราวการเดินทางมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศ ไต้หวัน ละเอียดชัดเจน ครบถ้วนเหมือนไปด้วยตัวเอง "