ข้อมูล eBook

ชื่อ: Next Station…Wakayama  Kobe

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ผลงานเล่มที่ 2 ของ หมอภัทร์นำเที่ยว เลือกที่จะเก็บกระเป๋าออกเดินทาง หลีก หนีความวุ่นวายไปยังจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคคันไซ คือ วา กายาม่า (Wakayama) ยาวไปถึงเมืองโกเบ (Kobe) จังหวัดที่คนส่วนมากและ บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปกัน แต่กลับเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญที่น่าสนใจอยู่ เพียบ "